LienVietPostBank công bố hoàn thành chuẩn mực Basel III và IFRS 9

LienVietPostBank công bố hoàn thành chuẩn mực Basel III và IFRS 9

Ngày 22/12/2022, LienVietPostBank công bố hoàn thành Chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel III và Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9, trở thành một trong số ít các tổ chức tín dụng tại Việt Nam áp dụng đồng thời hai chuẩn ...
IFRS 9: Công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu của ngân hàng

IFRS 9: Công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu của ngân hàng

Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng đã chuyển đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Trong đó, IFRS 9 là một trong những chuẩn mực quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài ...
Quản lý rủi ro tốt hơn khi áp dụng chuẩn mực IFRS 9

Quản lý rủi ro tốt hơn khi áp dụng chuẩn mực IFRS 9

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 9 (IFRS 9) là chìa khóa để các ngân hàng Việt Nam hướng đến tiêu chuẩn toàn cầu.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động