• ITE HCMC 2022: Hứa hẹn nhiều đột phá

    - 08:10 | 01/04/2022

    Từ ngày 8 đến 10/9/2022 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 (ITE HCMC 2022) sẽ chính thức trở lại. 

    Trước         Sau