• Chứng khoán KB triển khai chương trình “Thêm bạn, thêm vui”

    - 16:05 | 09/03/2023

    Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Thêm bạn, thêm vui” cho các khách hàng cá nhân khi giới thiệu người thân, bạn bè mở tài khoản giao dịch chứng khoán qua ứng ...

  • Ra mắt ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy

    - 10:40 | 02/12/2022

    Ngày 1/12/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) chính thức ra mắt Ứng dụng đầu tư chứng khoán KB Buddy - đối tác đầu tư thân thiện. Với mục tiêu thiết lập nền tảng giao dịch chứng khoán thông minh và ...

    Trước         Sau