• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/5

  - 08:35 | 06/05/2021

  Ngày 05/05, KBNN huy động thành công 7.536/10.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 75%); Lãi suất chào bình quân LNH VND tăng 0,02 – 0,12 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống so với phiên trước đó, ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/3

  - 07:59 | 25/03/2021

  Ngày 24/03, lãi suất chào bình quân LNH VND giảm 0,02 – 0,04 đpt ở hầu hết các kỳ hạn từ 1M trở xuống ngoại trừ giữ nguyên ở kỳ hạn 2W so với phiên trước đó; KBNN huy động thành công 2.000/5.500 tỷ đồng TPCP ...

 • Đề xuất sắp xếp, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực

  - 08:12 | 07/01/2021

  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/11

  - 08:03 | 12/11/2020

  NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.187 VND/USD, tiếp tục tăng 05 đồng so với phiên trước đó; KBNN huy động thành công 5.090/6.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 85%)... là những nội dung đáng chú ý về thông ...

 • Ngân hàng vào cuộc, thu ngân sách thêm hiệu quả

  - 13:58 | 21/09/2020

  Thời gian qua, không ít các ngân hàng được cơ quan quản lý Nhà nước tin tưởng, tín nhiệm trong việc triển khai điện tử hóa các giao dịch thu ngân sách nhà nước và bước đầu đã ghi nhận một số kết quả tích ...

    Trước         Sau