• Cần “Khoán Mười” một lần nữa

    - 15:42 | 14/03/2019

    30 năm trước, từ một nước thiếu đói, vì sao bất ngờ Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo? Đó chính là từ Khoán Mười - Nghị quyết số 10 NQ/T.Ư về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, quyết sách tạo ra ...

    Trước         Sau