• Hoàn thiện khung pháp lý cho tiền điện tử

    - 10:05 | 04/12/2019

    Theo NHNN, nghiên cứu khung pháp lý, chính sách và biện pháp quản lý hoạt động cung ứng tiền điện tử của một số quốc gia cho thấy, tiền điện tử không phải là một loại tiền tệ mới mà chỉ là hình thái biểu ...

  • P2P Lending: Cần khung pháp lý để loại trừ biến tướng

    - 09:40 | 17/07/2019

    Trong thời gian tới, các chuyên gia kỳ vọng các quy định về P2P Lending sẽ được luật hóa cụ thể thì các mô hình cho vay online biến tướng được kiểm soát và loại bỏ, sẽ tạo điều kiện cho các mô hình cho ...

    Trước         Sau