• ECB không cần mở rộng kích thích tiền tệ

    - 10:47 | 18/01/2021

    Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ không cần phải tăng cường kích thích tiền tệ một lần nữa để kéo nền kinh tế khu vực đồng euro thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.

    Trước         Sau