• Công nghệ fintech tăng hiệu quả kết nối tín dụng

    - 08:13 | 06/05/2021

    Vài năm trở lại đây, hoạt động kết nối vốn vay giữa các công ty tài chính và các NHTM với khách hàng, nhất là nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp siêu nhỏ được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi ...

    Trước         Sau