Huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ký Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo này.
Phát triển kinh tế tập thể: Cần chiếc áo “thể chế” rộng hơn

Phát triển kinh tế tập thể: Cần chiếc áo “thể chế” rộng hơn

Hợp tác xã được xác định là thành phần kinh tế quan trọng, tuy nhiên thực tế cũng đang là thành phần kinh tế yếu nhất hiện nay. Một trong những nguyên nhân chính là vì Luật Hợp tác xã 2012 chưa tạo ra được ...
Tìm giải pháp cho tín dụng hợp tác xã

Tìm giải pháp cho tín dụng hợp tác xã

Ngày 2/3 tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội thảo khoa học “Tín dụng hợp tác xã: Thực trạng và giải pháp”. Diễn đàn là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng  trao đổi, ...
Chính phủ ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và ...
Mở rộng tín dụng vào kinh tế tập thể

Mở rộng tín dụng vào kinh tế tập thể

Các hợp tác xã nông nghiệp có tài chính tốt, kinh doanh hiệu quả đang ngày càng nhiều và tham gia sâu vào các chuỗi liên kết sản xuất lớn nên cơ hội tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng tăng.
Hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại

Hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại

Ngày 29/3, tại Hạ Long (Quảng Ninh), Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận để góp ý kiến vào hai dự thảo báo cáo tư vấn của Hội đồng về: Một số vấn đề lý ...
Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đánh giá chính xác tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, những kết quả đạt được, nhất là những kết quả đột phá, những tồn tại, hạn chế, trì trệ, yếu kém; đưa ra ...
Phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, bền vững

Phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, bền vững

NHNN đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ kinh tế tập thể (KTTT) và hợp tác xã (HTX), trong đó có HTX phi nông nghiệp phát triển và sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ khu vực này.
Chiến lược phát triển kinh tế tập thể: Thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể và nhiều tổ chức tham gia

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể: Thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể và nhiều tổ chức tham gia

Đó là một trong những giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xây dựng hệ sinh thái riêng cho kinh tế tập thể

Xây dựng hệ sinh thái riêng cho kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể (KTTT) là một trong 4 thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tuy nhiên, để KTTT thực sự trở thành một cấu phần quan trọng trong phát ...
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao ...
TP.HCM: Tháo gỡ khó khăn khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

TP.HCM: Tháo gỡ khó khăn khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã vay để xây dựng kho bãi, nhà xưởng chế biến, bảo quản nông sản, tái ...
Mô hình nào cho kinh tế tập thể

Mô hình nào cho kinh tế tập thể

Trong bối cảnh các HTX kiểu mới của Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn đầu phát triển tìm phương thức liên kết và cùng tạo ra luật chơi để hợp tác với nhau...
Bổ sung các quan điểm mới về kinh tế tập thể

Bổ sung các quan điểm mới về kinh tế tập thể

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị bổ sung các ý nghĩa của kinh tế tập thể đối với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, có tác động quan trọng tới các chính sách xây dựng nông thôn ...
Dồn lực hỗ trợ kinh tế tập thể

Dồn lực hỗ trợ kinh tế tập thể

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò quan trọng thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động