• Thị trường và thị trường hơn cần là trọng tâm của cải cách

  - 16:47 | 30/10/2019

  Nếu không tháo trần tư duy để cải cách mạnh mẽ, triệt để và nhất quán chuyển sang kinh tế thị trường thì khoảng cách với các nước ngày càng xa, đến năm 2045 cũng mới bằng Hàn Quốc ở năm 2011. Muốn bắt kịp ...

 • Đổi mới hệ động lực để tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn

  - 10:00 | 15/07/2019

  Nền kinh tế Việt Nam không vững chắc. Cơ cấu kinh tế đang làm giảm, làm chậm quá trình thị trường hóa. Nếu không được giải quyết sẽ dẫn tới nguy cơ tụt hậu xa hơn. PGS.TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư ...

 • Quản trị tốt để cải cách hiệu quả hơn

  - 08:43 | 02/08/2017

  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) được xem là một trong những đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

 • Kinh tế thị trường: Nhìn lại để bước tới

  - 08:40 | 03/05/2017

  Về các thể chế kinh tế, chúng ta đã có những nét của KTTT tương đối nhiều. Tuy nhiên các thể chế chính trị thì sự chuyển dịch còn chậm

 • Thị trường lên ngôi

  - 08:49 | 30/07/2015

  Khi mà giá mọi sản phẩm và dịch vụ đều được phân định trên cơ sở “thuận mua vừa bán”, tất cả các nhân tố thị trường đều sẽ hài lòng.

 • Một tiến… hai lùi

  - 08:57 | 27/04/2015

  Hiệu quả cung ứng dịch vụ công, kiến tạo môi trường kinh doanh còn thấp.

 • Kinh tế thị trường và sự nhận diện

  - 08:58 | 24/04/2015

  Ông Đinh Tuấn Minh – Trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng Báo cáo phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT) Việt Nam 2014 trả lời phỏng vấn Thời báo Ngân hàng xung quanh vấn đề hoàn thiện KTTT định hướng XHCN.

    Trước         Sau