• Kinh tế trang trại phát huy hiệu quả

    - 09:34 | 26/05/2022

    Không chỉ huy động được nguồn vốn lớn đầu tư vào nông nghiệp, các mô hình kinh tế trang trại tại khu vực Tây Nguyên thời gian qua đã phát huy được lợi thế của địa phương, tích cực đóng góp vào xây dựng nông ...

    Trước         Sau