• KMS Solutions: Tận dụng tốt dư địa thị trường công nghệ

    - 14:17 | 07/04/2022

    Lựa chọn Amazon Web Services là đối tác công nghệ cùng với việc nhận định đúng dư địa phát triển công nghệ đã giúp KMS Solutions có chiến lược phù hợp về nguồn nhân lực phát triển phần mềm ở Việt Nam, đồng thời trở ...

    Trước         Sau