• Liên kết cung ứng nhân lực ngành xây dựng

    - 07:58 | 06/07/2020

    Với sự hợp tác này, sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Đại học Đông Á được đảm bảo 100% cơ hội thực hành nghề nghiệp 3 học kỳ tại các doanh nghiệp uy tín trong khóa học, đồng thời còn được phía doanh nghiệp ...

    Trước         Sau