• Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm toàn diện các loại lãi suất

    - 19:21 | 16/03/2020

    Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ...

  • Quan trọng vẫn là hiệu quả sử dụng vốn

    - 09:23 | 16/12/2019

    Việc điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành trung tuần tháng 9/2019 của NHNN được xem là một trong những điều kiện tích cực thúc đẩy nhu cầu tín dụng tăng cao, nhất là thời điểm bước vào mùa vụ kinh doanh ...

    Trước         Sau