• Đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên hết

    - 06:00 | 09/04/2021

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian tới, tiếp tục xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân; đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; hết ...

  • Liêm chính là trái tim của DN

    - 10:00 | 06/03/2019

    Cải cách thể chế và hành động của DN là "hai chân" của sự phát triển. Thể chế đổi mới một bước thì DN cần tiến một bước dài hơn. DN cần cân bằng giữa "chớp cơ hội" và bảo vệ thành quả kinh doanh...

    Trước         Sau