• Thắt chặt thêm mối liên kết 4 nhà

    - 09:24 | 05/08/2016

    Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, sau 2 năm thực hiện Chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP, kết quả có được đã đem lại niềm hy vọng. Và nếu được tiếp tục thúc ...

    Trước         Sau