• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/6

  - 07:14 | 16/06/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 832,47 điểm, giảm mạnh 31,05 điểm (-3,60%); HNX-Index giảm 3,09 điểm (-2,64%) xuống 113,82 điểm; UPCoM-Index giảm 0,41 điểm (-0,73%) xuống 55,54 điểm. Thanh khoản toàn thị trường ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/6

  - 07:20 | 12/06/2020

  Phiên thứ ba thị trường mở không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 867,37 điểm, giảm mạnh 32,63 điểm (-3,63%); HNX-Index giảm 4,62 điểm (-3,83%) xuống 116,06 điểm; UPCoM-Index giảm 1,36 điểm (-2,37%) xuống 55,93 điểm. Thanh khoản đạt gần 11.700 ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/6

  - 07:25 | 11/06/2020

  Thị trường mở không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 900 điểm, tăng 0,57 điểm (+0,06%); HNX-Index dừng ở mức 120,68 điểm, tăng 0,55 điểm (+0,46%); UPCoM-Index tăng 0,01 điểm (+0,02%) lên 57,3 điểm. Thanh khoản thị trường tương tự phiên ...

 • Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn

  - 06:50 | 11/06/2020

  So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần từ 1-5/6 giảm ở các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,35%/năm, 0,54%/năm và 1,51%/năm.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/6

  - 07:23 | 10/06/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index đứng ở mức 899,43 điểm, giảm 0,49 điểm (-0,05%); HNX-Index tăng 0,03 điểm (+0,02%) lên 120,13 điểm; UPCoM-Index giảm 0,01 điểm (-0,02%) xuống 57,29 điểm. Thanh khoản thị trường đạt gần 8.300 ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/6

  - 07:22 | 09/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 2.000 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 899,92 điểm, tăng 13,7 điểm (+1,55%); HNX-Index tăng 2,02 điểm (+1,71%) lên 120,1 điểm; UPCoM-Index tăng 0,87 điểm (+1,54%) lên 57,3 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh. Khối ngoại quay trở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 1-5/6

  - 07:30 | 08/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 24.994 tỷ đồng. Kết thúc phiên 5/6, VN-Index dừng ở mức 886,22 điểm, tăng mạnh 21,75 điểm (+2,52%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index cũng tăng mạnh 8,27 điểm (+7,53%), lên mức 118,08 điểm; UPCOM-Index tăng 1,40 ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/6

  - 06:59 | 05/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 883,9 điểm, tăng 2,73 điểm (+0,31%); HNX-Index tăng 0,93 điểm (+0,80%) lên 117,42 điểm; UPCoM-Index đứng giá, duy trì ở mức 56,33 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/6

  - 07:04 | 04/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa ở mức 881, 17 điểm, tăng 6,37 điểm (+0,73%); HNX-Index tăng 2,85 điểm (+2,51%) lên 116,49 điểm; UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (+0,63%) lên 56,33 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 2/6

  - 07:16 | 03/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.999 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa ở mức 874,8 điểm, giảm 3,87 điểm (-0,44%); HNX-Index giảm 0,5 điểm (-0,44%) xuống 113,64 điểm; UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (+0,70%) lên 55,98 điểm. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 1/6

  - 06:31 | 02/06/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 4.997 tỷ đồng. VN-Index tăng mạnh 14,2 điểm (+1,64%) lên 878,67 điểm; HNX-Index đứng ở mức 114,14 điểm, tăng 4,33 điểm (+3,94%); UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+1,02%) lên 55,59 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao. Khối ngoại ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/5

  - 07:31 | 29/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 3.000 tỷ đồng. VN-Index đứng ở mức 861,39 điểm, tăng 3,91 điểm (+0,46%); HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,69%) lên 109,64 điểm; UPCoM-Index tăng 0,09 điểm (+0,15%) lên 55,01 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức cao. Khối ngoại quay ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 27/5

  - 07:15 | 28/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.000 tỷ đồn. VN-Index dừng ở mức 857,48 điểm, giảm 11,65 điểm (-1,34%); HNX-Index giảm 1,6 điểm (-1,45%) xuống 108,89 điểm; UPCoM-Index giảm 0,4 điểm (-0,72%) xuống 54,93 điểm. Thanh khoản thị trường tăng vọt. Khối ngoại tiếp tục ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/5

  - 06:42 | 27/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.000 tỷ đồng. VN-Index dừng ở mức 869,13 điểm, tăng 10,09 điểm (+1,17%); HNX-Index tăng 1,34 điểm (+1,23%) lên 110,49 điểm; UPCoM-Index tăng 0,4 điểm (+0,73%) lên 55,33 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/5

  - 07:13 | 26/05/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.002 tỷ đồng. VN-Index đứng ở mức 859,04 điểm, tăng 6,3 điểm (+0,74%); HNX-Index tăng 2,11 điểm (+1,97%) lên 109,15 điểm; UPCoM-Index tăng 0,69 điểm (+1,27%) lên 54,93 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức tích cực. Khối ngoại ...