• Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 13-17/1

  - 07:30 | 20/01/2020

  Thị trường mở tuần qua không có giao dịch thành công. Kết thúc tuần ngày 17/1, VN-Index đứng ở mức 978,96 điểm, tăng 10,42 điểm (+1,08%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng 1,66 điểm (+1,62%) lên 103,88 điểm; UPCOM-Index giảm nhẹ 0,15 điểm (-0,27%) ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/1

  - 07:30 | 17/01/2020

  Thị trường mờ phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 6,75 điểm (+0,70%) lên 974,31 điểm; HNX-Index cũng tăng 1,13 điểm (+1,10%) lên 104,32 điểm; UPCOM-Index tăng 0,10 điểm (+0,20%) lên 55,46 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/1

  - 07:30 | 16/01/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 0,56 điểm (+0,06%) lên 967,56 điểm; trong khi đó, HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,16%) xuống 103,19 điểm; UPCOM-Index giảm 0,34 điểm (-0,63%) xuống 55,35 điểm. Thanh khoản thị trường ở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/1

  - 07:30 | 15/01/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 1,16 điểm (+0,12%) lên 967 điểm; HNX-Index tăng 1,06 điểm (+1,04%) lên 103,36 điểm; UPCOM-Index tăng 0,05 điểm (+0,11%) lên 55,70 điểm. Thanh khoản thị trường tăng tích cực. Khối ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/1

  - 07:25 | 14/01/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 2,7 điểm (-0,28%) xuống 965,84 điểm; HNX-Index tăng nhẹ 0,08 điểm (+0,08%) lên 102,3 điểm; UPCOM-Index tăng 0,09 điểm (+0,14%) lên 55,64 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 6-10/1

  - 07:30 | 13/01/2020

  Thị trường mở trong tuần không có giao dịch thành công. Kết thúc tuần ngày 10/1, VN-Index đứng ở mức 968,54 điểm, tăng 3,40 điểm (+0,35%) so với tuần trước đó; HNX-Index giảm nhẹ 0,17 điểm (-0,17%) xuống 102,39 điểm; UPCOM-Index giảm 1,09 điểm (-1,92%) ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/1

  - 07:21 | 10/01/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index tăng 11,17 điểm (+1,18%) lên 960,15 điểm; HNX-Index tăng 0,92 điểm (+0,92%) lên 101,25 điểm; UPCOM-Index tăng 0,16 điểm (+0,29%) lên 55,18 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức thấp. Khối ngoại mua ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/1

  - 07:10 | 09/01/2020

  Thị trường mở tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 9,9 điểm (-1,03%) xuống còn 948,98 điểm; HNX-Index giảm 1,09 điểm (-1,07%) xuống 100,33 điểm; UPCOM-Index giảm 0,74 điểm (-1,33%) xuống 55,02 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh. Khối ngoại tiếp ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 2/1

  - 07:31 | 03/01/2020

  Thị trường mở phiên cuối năm 2019 không có giao dịch thành công.  VN-Index tăng 5,68 điểm (+0,59%) lên 966,67 điểm; HNX-Index tăng 0,48 điểm (+0,47%) lên 102,99 điểm; UPCOM-Index tăng 0,09 điểm (+0,16%) lên 56,65 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 31/12

  - 07:30 | 02/01/2020

  Thị trường mở phiên cuối năm 2019 không có giao dịch thành công. VN-Index giảm 4,04 điểm (-0,42%) xuống 960,99 điểm; HNX-Index tăng 0,35 điểm (+0,34%) lên 102,51 điểm; UPCOM-Index tăng 0,50 điểm (+0,89%) lên 56,56 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức rất thấp. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 30/12

  - 07:30 | 31/12/2019

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index đứng ở mức 965,03 điểm, tăng 1,52 điểm (+0,16%) so với phiên cuối tuần trước; HNX-Index giảm 0,44 điểm (-0,43%) xuống 102,16 điểm; UPCOM-Index tăng 0,25 điểm (+0,45%) lên 56,06 điểm. Thanh ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/12

  - 07:30 | 27/12/2019

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 2.804 tỷ đồng. VN-Index giảm 2,33 điểm (-0,24%) xuống 958,59 điểm; HNX-Index giảm 0,61 điểm (-0,59%) xuống 102,32 điểm; UPCOM-Index tăng 0,05 điểm (+0,11%) lên 55,66 điểm. Thanh khoản thị trường có cải thiện. Khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 66 tỷ ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/12

  - 07:30 | 26/12/2019

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 916 tỷ đồng từ thị trường. VN-Index tăng 2,04 điểm (+0,21%) lên 960,92 điểm; HNX-Index tăng 0,48 điểm (+0,47%) lên 102,93 điểm; UPCOM-Index giảm 0,15 điểm (-0,27%) xuống 55,60 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình. ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/12

  - 07:21 | 25/12/2019

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 9.162 tỷ đồng. VN-Index giảm 0,55 điểm (-0,06%) xuống còn 958,88 điểm; HNX-Index tăng 0,1 điểm (+0,1%) lên 102,45 điểm; UPCOM-Index tăng 0,27 điểm (+0,49%) lên 55,75 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm. Khối ngoại mua ròng nhẹ ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 16-20/12

  - 07:28 | 23/12/2019

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 34.593 tỷ đồng. Kết thúc tuần ngày 20/12, VN-Index đứng ở mức 956,41 điểm, giảm 9,77 điểm (-1,01%) so với tuần trước đó; HNX-Index giảm 0,52 điểm (-0,51%) xuống 102,42 điểm; UPCOM-Index giảm nhẹ 0,06 điểm (-0,11%) xuống mức ...

    Trước         Sau