• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 23/7

  - 07:16 | 24/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 856,75 điểm, tăng nhẹ 1,67 điểm (+0,20%); thanh khoản toàn thị trường sụt giảm mạnh; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 84 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 22/7

  - 07:10 | 23/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 6,4 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa ở mức 855,08 điểm, giảm 6,61 điểm (-0,77%); thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ; khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 154 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 21/7

  - 07:11 | 22/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index dừng ở mức 861,69 điểm, tăng 0,29 điểm (+0,03%); thanh khoản toàn thị trường tương đương phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần 308 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/7

  - 07:05 | 21/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index dừng ở mức 861,4 điểm, giảm 10,62 điểm (-1,22%); thanh khoản toàn thị trường chỉ ở mức trung bình; khối ngoại bán ròng mạnh gần 240 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 13-17/7

  - 07:24 | 20/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 6 tỷ đồng. Chốt tuần 17/7, VN-Index dừng ở mức 872,02 điểm, tăng nhẹ 0,81 điểm (+0,09%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường ở mức trung bình; khối ngoại tiếp tục bán ròng ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/7

  - 07:36 | 17/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index dừng ở mức 876,83 điểm, tăng 6,92 điểm (+0,80%); thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ; khối ngoại bán ròng 23 tỷ đồng...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/7

  - 08:34 | 16/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 6,4 tỷ đồng. VN-Index tăng 1,80 điểm (+0,21%) lên 869,91 điểm; thanh khoản toàn thị trường tăng 8% so với phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng 114 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 14/7

  - 07:03 | 15/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa giảm còn 0,61 điểm (-0,07%) xuống 868,11 điểm; thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên trước; khối ngoại tiếp tục bán ròng 76 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 13/7

  - 07:20 | 14/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 868,72 điểm, giảm 2,49 điểm (-0,29%); thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 64 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 6-10/7

  - 07:27 | 13/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước hút ròng 1 tỷ đồng. Chốt tuần 10/7, VN-Index dừng ở mức 871,21 điểm, tăng mạnh 23,60 điểm (+2,78%) so với phiên cuối tuần trước đó; thanh khoản thị trường cải thiện nhẹ; khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh gần ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/7

  - 07:17 | 10/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 876,46 điểm, tăng 11,96 điểm (+1,38%); thanh khoản toàn thị trường tốt hơn so với phiên trước; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 163 tỷ ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 8/7

  - 07:02 | 09/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 864,50 điểm, tăng 1,08 điểm (+0,13%); thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 315 tỷ đồng…

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/7

  - 06:47 | 08/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua tiếp tục không có giao dịch thành công. VN-Index đóng cửa ở mức 863,42 điểm, tăng 2,26 điểm (+0,26%); thanh khoản toàn thị trường tăng tích cực so với phiên trước; nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 6/7

  - 06:55 | 07/07/2020

  Thị trường mở phiên hôm qua không có giao dịch thành công. VN-Index chốt phiên ở mức 861,16 điểm, tăng 13,55 điểm (+1,60%); thanh khoản toàn thị trường ở mức trung bình với tổng giá trị giao dịch đạt gần 4.700 tỷ đồng; nhà đầu ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 29/6-3/7

  - 07:45 | 06/07/2020

  Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1 tỷ đồng. Kết thúc phiên cuối tuần 3/7, VN-Index dừng ở mức 847,61 điểm, giảm 4,37 điểm (-0,51%) so với phiên cuối tuần trước đó. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Khối ngoại tiếp tục bán ...