• Thêm 3 cổ phiếu lên sàn HNX và UPCoM

    - 09:33 | 04/07/2019

    Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong ngày hôm nay có thêm 3 cổ phiếu chào sàn, trong đó PGN chính thức niêm yết và NTF, LNC lên UPCoM.

    Trước         Sau