• Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 1-5/11

  - 07:47 | 08/11/2021

  Trong tuần từ 01/11 - 05/11, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng nhẹ 4 phiên đầu tuần, tuy nhiên phiên cuối tuần được điều chỉnh giảm mạnh. Do đó, chốt tuần 05/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.133 ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/9

  - 07:39 | 30/09/2021

  Lãi suất chào bình quân LNH VND đi ngang ở các kỳ hạn ON và 1M trong khi giảm 0,01 – 0,03 đpt ở các kỳ hạn 1W và 2W so với phiên trước đó, cụ thể: ON 0,70%; 1W 0,80%; 2W 0,93 và 1M ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/7

  - 07:35 | 30/07/2021

  Ngày 29/07, lãi suất chào bình quân LNH VND giảm 0,01 đpt ở hầu hết các kỳ hạn từ 1M trở xuống ngoại trừ tăng 0,01 đpt ở ở kỳ hạn ON so với phiên trước đó; Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 28/6

  - 08:07 | 29/06/2021

  VN-Index tăng điểm lên ngưỡng kỷ lục trên 1.400 điểm trước sự nâng đỡ của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,89 điểm (+1,13%) lên 1.405,81 điểm là thông tin kinh tế nổi bật ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/6

  - 07:44 | 18/06/2021

  Ngày 17/06, lãi suất chào bình quân LNH VND không thay đổi ở kỳ hạn ON trong khi giảm 0,02 – 0,06 đpt ở các kỳ hạn còn lại từ 1M trở xuống so với phiên trước đó, cụ thể: ON 1,02%; 1W 1,20%; 2W ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/6

  - 07:49 | 16/06/2021

  Ngày 15/06, lãi suất chào bình quân LNH VND giữ nguyên ở các kỳ hạn ngắn trong khi tăng 0,01 đpt ở kỳ hạn 1M so với phiên đầu tuần, cụ thể: ON 1,04%; 1W 1,23%; 2W 1,32% và 1M 1,53%; Thị trường chứng khoán, ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 7/6

  - 08:18 | 08/06/2021

  Ngày 07/06, lãi suất chào bình quân LNH VND giảm 0,01 – 0,07 đpt ở các kỳ hạn ngắn trong khi đi ngang ở các kỳ hạn 2W và 1M so với phiên cuối tuần trước, cụ thể: ON 1,30%; 1W 1,49%; 2W 1,59% và ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 26/5

  - 07:52 | 27/05/2021

  Ngày 26/5, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt cổ phiếu nhóm ngân hàng, tăng mạnh, giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,12 điểm (+0,62%) lên 1.316,7 điểm; KBNN huy động thành công 14.650/15.500 ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 25/5

  - 08:00 | 26/05/2021

  Ngày 25/5, thị trường tiếp tục tích cực với cả 3 sàn tràn ngập sắc xanh và VN-Index chốt phiên trên 1.300 điểm; Lãi suất chào bình quân LNH VND tăng mạnh 0,06 – 0,15 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 24/5

  - 07:48 | 25/05/2021

  Ngày 24/05, lãi suất chào bình quân LNH VND giảm 0,01 đpt ở kỳ hạn ON trong khi không thay đổi ở kỳ hạn 1W và tăng 0,01 – 0,0d đpt ở các kỳ hạn 2W và 1M so với phiên cuối tuần trước, cụ ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 17-21/5

  - 08:10 | 24/05/2021

  Trong tuần từ 17/05 - 21/05, KBNN huy động thành công 11.497/12.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 96%); Tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm mạnh 2 phiên và tăng nhẹ 3 phiền còn lại. Chốt phiên 21/05, tỷ ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/5

  - 08:09 | 21/05/2021

  Ngày 20/05, lãi suất chào bình quân LNH VND tăng 0,01 – 0,02 đpt ở các kỳ hạn ON và 1M trong khi giảm 0,03 đpt ở các kỳ hạn 1W và 2W so với phiên trước đó, cụ thể: ON 1,22%; 1W 1,28%; 2W ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 19/5

  - 08:19 | 20/05/2021

  Phiên 19/05, tỷ giá trung tâm được NHNN niêm yết ở mức 23.151 VND/USD, giảm mạnh 19 đồng so với phiên trước đó; KBNN huy động thành công 11.497/12.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 96%)...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 10-14/5

  - 08:22 | 17/05/2021

  Tỷ giá LNH tuần qua biến động tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 14/05, tỷ giá LNH đóng cửa tại 23.050 VND/USD, giảm 15 đồng so với phiên cuối tuần trước đó; KBNN huy động thành công toàn bộ 10.500 tỷ đồng TPCP ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 12/5

  - 08:03 | 13/05/2021

  Ngày 12/05, lãi suất chào bình quân LNH VND tiếp tục tăng 0,01 – 0,05 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống so với phiên trước đó, cụ thể: ON 1,22%; 1W 1,28%; 2W 1,38% và 1M 1,47%; Các chỉ số ...