• Hơn 9.500 cuộc tấn công mạng trong 9 tháng

    - 17:17 | 04/10/2022

    Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 9 đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước ...

  • UBCKNN đề nghị các công ty chứng khoán rà quét lỗ hổng bảo mật

    - 08:26 | 22/03/2022

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn gửi các CTCK và đề nghị thực hiện rà quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến và các hệ thống ...

    Trước         Sau