• Tiếp sức cho hộ kinh doanh nhanh lớn

    - 13:14 | 23/08/2019

    Khi đã đưa ra được các cơ sở có tính khoa học để phân biệt loại hình này, mới thực sự đảm bảo được địa vị pháp lý của hộ kinh doanh, hay còn gọi là DN một chủ/DN cá thể...

    Trước         Sau