• Cần sớm luật hoá xử lý nợ xấu

    - 16:44 | 24/11/2021

    Ngày 24/11, Ủy ban Chính sách thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Vietcombank tổ chức hội thảo “Xử lý nợ xấu trong đại dịch COVID-19 và hoàn thiện chính sách pháp luật về xử lý nợ xấu theo hướng luật hóa ...

  • Luật hóa mở lối bảo hiểm vi mô

    - 08:08 | 01/11/2021

    Thời gian qua để hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực BHVM, Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được thêm vào một chương quy định riêng cho lĩnh vực này. Theo đó, các quy định về tổ chức cung ...

    Trước         Sau