• Công ty Lương thực Lương Yên IPO hơn 1,67 triệu cổ phần

    - 09:46 | 06/04/2021

    Ngày 12/4 tới đây, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để cổ phần hóa, qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Khối lượng cổ phần chào ...

    Trước         Sau