• Xây dựng mã số vùng trồng là xu hướng tất yếu

    - 08:46 | 19/05/2022

    Ngành nông nghiệp Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, DN đăng ký cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để nông sản Gia Lai có điều kiện thuận lợi vươn ra thị trường quốc tế.

  • Cấp bách xây dựng mã số vùng trồng

    - 05:56 | 06/09/2021

    Thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đặc biệt là trong truy xuất nguồn gốc nông sản, trái cây. Tuy nhiên, công tác xây dựng mã số vùng trồng vẫn đang rất nhiều bất cập, tình trạng mạo danh mã số vùng trồng vẫn ...

    Trước         Sau