• 37 ngân hàng tiếp tục miễn, giảm phí chuyển tiền lần 2

    - 18:16 | 25/03/2020

    Ngày 25/03/2020 là thời điểm chương trình miễn/giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ lần thứ 2 trong năm 2020 của các ngân hàng chính thức có hiệu lực theo chủ trương của NHNN Việt Nam, thông qua đề xuất tiếp ...

  • Đã có 32 ngân hàng miễn, giảm phí chuyển tiền

    - 18:06 | 04/03/2020

    Theo dữ liệu thống kê từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), số lượng giao dịch của 32 ngân hàng miễn/giảm phí chiếm 98% tổng số lượng giao dịch toàn hệ thống.

    Trước         Sau