• Hoa Sen mời thầu triển khai ERP giai đoạn 2

    - 09:46 | 04/05/2021

    Sau khi đưa vào vận hành Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giai đoạn 1 kết nối công ty mẹ, 10 nhà máy và hệ thống phân phối hơn 536 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, đầu tháng 5/2021, Tập đoàn ...

    Trước         Sau