• Sản phẩm OCOP lên môi trường số

    - 08:00 | 22/11/2022

    Việc thích ứng thương mại điện tử trong kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khu vực Đà Nẵng nói riêng và miền Trung - Tây Nguyên là yêu cầu cấp thiết dù còn gặp nhiều hạn chế, ...

  • An toàn thông tin cho các nhà báo trong môi trường số

    - 14:43 | 06/11/2020

    Ngày 6/11, tại TP.HCM, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn “An toàn thông tin cho các nhà báo trong môi trường số” với sự tham gia của hơn 100 phóng viên, nhà báo thuộc các ...

    Trước         Sau