• MSCI chính thức gọi tên SHB trong đợt cơ cấu tháng 5/2021

    - 20:44 | 12/05/2021

    Sáng 12/05/2021 theo giờ Việt Nam, trong đợt review tháng 5/2021, Tổ chức nghiên cứu và phân tích chỉ số chứng khoán hàng đầu thế giới Morgan Stanley Capital International (MSCI) đã quyết định thêm cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - ...

    Trước         Sau