• Làn sóng tăng vốn của các ngân hàng vẫn tiếp diễn

    - 09:38 | 16/11/2020

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện tại khiến thị trường chứng khoán biến động bất thường, nhiều nhà băng đã chọn giải pháp tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại thông qua việc chia cổ tức bằng ...

    Trước         Sau