• Ngân hàng đại lý: Hấp lực từ một kênh phân phối mới

    - 11:59 | 23/04/2019

    Mô hình đại lý ngân hàng (Agent Banking hoặc Banking Correspondent hoặc Business Correspondent tuỳ từng quốc gia) hiểu một cách khái quát nhất là việc ngân hàng cộng tác với các đại lý bán lẻ phi ngân hàng để cung cấp những dịch vụ ...

    Trước         Sau