• Hiện thực hóa tư duy ngân hàng mở

  - 08:56 | 28/06/2022

  Giới chuyên gia nhìn nhận, tư duy về ngân hàng mở cần được hiện thực hóa ngay trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thời gian tới.

 • Ngân hàng mở: Xu hướng tất yếu

  - 19:19 | 16/03/2022

  Mô hình ngân hàng mở là xu hướng tất yếu của hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, các NHTM Việt Nam cần chủ động, tích cực trong quá trình chuyển đổi để bảo đảm lợi ...

 • Ngân hàng mở: Vấn đề ở pháp lý và công nghệ

  - 13:17 | 30/09/2019

  Thuật ngữ ngân hàng mở (Open Banking) được xuất hiện trong Chỉ thị dịch vụ thanh toán sửa đổi (PSD2) của Liên minh châu Âu. Theo PSD2, ngân hàng mở cho phép các bên cung cấp dịch vụ thanh toán thứ ba được quyền truy ...

    Trước         Sau