• Đảng bộ Vietcombank triển khai nhiệm vụ năm 2020

    - 17:24 | 11/01/2020

    Đảng uỷ Vietcombank đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Khối DNTW và Ngân hàng nhà nước (NHNN); kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy ...

    Trước         Sau