• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 19/7

    - 07:55 | 20/07/2021

    Ngày 19/7, lãi suất chào bình quân LNH VND tăng 0,01 – 0,03 đpt ở hầu hết các kỳ hạn từ 1M trở xuống ngoại trừ giảm 0,02 đpt ở kỳ hạn ON so với phiên cuối tuần trước; Áp lực bán xuất hiện ngay ...

    Trước         Sau