• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 22/2

    - 07:30 | 23/02/2021

    Ngày 22/02, lãi suất chào bình quân LNH VND giảm 0,14 – 0,17 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống so với phiên cuối tuần trước; Thị trường chứng khoán, các chỉ số tiếp tục tăng tích cực trong phiên đầu ...

    Trước         Sau