• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 29/12

    - 07:54 | 30/12/2020

    Ngày 29/12, lãi suất chào bình quân LNH VND tăng 0,01 – 0,03 đpt ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống so với phiên trước đó; Theo thông tin ngày 29/12 của Bộ Tài chính, thu NSNN đến hết ngày 28/12/2020 đạt 1.426 ...

    Trước         Sau