• Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 tại Sơn La

    - 21:08 | 24/06/2019

    Ngày 24/6/2019, Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến ...

    Trước         Sau