• Thiếu nhân công thu hoạch mía

  - 10:15 | 01/03/2021

  Sau Tết nguyên đán là thời gian cao điểm thu hoạch mía tại hầu hết các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, hiện nay, tại một số địa phương như Gia Lai, Đăk Nông hay như Khánh Hòa, Phú Yên đang ...

 • Ưu thế nhân công rẻ đã lỗi thời

  - 10:00 | 07/12/2016

  Theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam được biết đến là quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhờ mức sống chung cũng như thu nhập chi trả cho người lao động còn ở mức thấp. Tuy nhiên, “lợi thế” này ...

 • Cạnh tranh nhân công thấp để làm gì?

  - 08:56 | 14/07/2016

  Nếu muốn đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trong tương lai sắp tới thì các địa phương phải tạo được việc làm có thu nhập cao hơn, chứ không phải chạy theo tiêu chí cạnh tranh nhân công thấp.

    Trước         Sau