• Điểm lại thông tin kinh tế ngày 18/1

  - 08:54 | 19/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng tiếp 3 đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 6.100,99 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 9,99 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 18/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/1

  - 08:34 | 18/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bơm ròng 24.731,3 tỷ đồng ra thị trường; chứng khoán giao dịch tích cực, chỉ số VN-Index tăng mạnh 21,61 điểm (+2,03%) lên mức 1.088,29 điểm... là một số thông ...

 • Bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng NHNN

  - 20:00 | 17/01/2023

  Ngày 17/01/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm ông Mai Thế Anh - Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng NHNN ...

 • Bà Hà Thu Giang giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

  - 19:49 | 17/01/2023

  Ngày 17/01/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/1

  - 08:07 | 17/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 1 đồng, NHNN bơm ròng 19.646,4 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 6,51 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 16/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần 9-13/1

  - 09:05 | 16/01/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, NHNN hút ròng 972,03 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng 8,73 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần 9-13/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 12/1

  - 08:22 | 13/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 1 đồng, NHNN hút ròng 1.844,88 tỷ đồng từ thị trường hay chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,63 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 12/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 11/1

  - 08:11 | 12/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 1 đồng, NHNN hút ròng 8.853,06 tỷ đồng từ thị trường hay nhiều cổ phiếu trượt dốc nhưng chỉ số VN-Index vẫn tăng nhẹ 2,41 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 11/1

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 10/1

  - 08:20 | 11/01/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng, NHNN bơm ròng 317,08 tỷ đồng ra thị trường hay chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,86 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 9/1

  - 08:06 | 10/01/2023

  Tỷ giá trung tâm đi ngang, NHNN hút ròng 3.568,97 tỷ đồng hay chỉ số VN-Index tăng 2,77 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 9/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 3-6/1

  - 08:20 | 09/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều chỉnh giảm 7 đồng so với tuần trước, NHNN hút ròng 37.203,06 tỷ đồng hay chỉ số VN-Index tăng mạnh 42,15 điểm so với cuối tuần trước đó... là một số ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 5/1

  - 08:05 | 06/01/2023

  Tỷ giá trung tâm đi ngang, NHNN bơm ròng 7.321,72 tỷ đồng hay chỉ số VN-Index tăng 9,47 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 5/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 4/1

  - 07:58 | 05/01/2023

  Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 3 đồng, NHNN bơm ròng 13.409,05 tỷ đồng hay chỉ số VN-Index tăng 2,45 điểm... là một số thông tinh kinh tế đáng chú ý trong ngày 4/1.

 • Điểm lại thông tin kinh tế ngày 3/1

  - 08:03 | 04/01/2023

  Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng, NHNN bơm ròng 3.370,41 tỷ đồng hay thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầu năm đầy hưng phấn với hơn 130 cổ phiếu tăng kịch trần, chỉ số VN-Index tăng mạnh 36,81 điểm... là một số thông ...

 • Điểm lại thông tin kinh tế tuần 26-30/12/2022

  - 08:16 | 03/01/2023

  GDP năm 2022 tăng cao nhất 12 năm, tỷ giá trung tâm giảm 19 đồng trong tuần, NHNN hút ròng 37.203,06 tỷ đồng hay VN-Index lại về gần mốc 1.000 điểm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần 26-30/12/2022.

    Trước         Sau