• Nội địa hóa các sản phẩm ô tô

    - 14:22 | 08/10/2018

    Đối với lĩnh vực ô tô, nội địa hóa được hiểu là hoạt động nhằm gia tăng tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước cho ô tô và các loại linh kiện phụ tùng để thay thế phần giá trị nhập khẩu...

  • Hiệu quả từ tăng tỷ lệ nội địa hóa

    - 11:00 | 28/06/2017

    Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khi tham gia vào các FTA quan trọng (TPP, AEC, EVFTA, FTA Việt Nam - EAEU…), thì việc tăng tỷ lệ nội địa hóa ...

    Trước         Sau