Thúc đẩy tín dụng xanh từ chương trình cho vay nước sạch

Thúc đẩy tín dụng xanh từ chương trình cho vay nước sạch

Biến đổi khí hậu, cùng với tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa đã tác động nhiều đến môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân tỉnh Hà Nam. Vì vậy, việc ...
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động