• Gỡ nút thắt thực thi Luật Quy hoạch

  - 08:58 | 17/07/2019

  Luật Quy hoạch hiệu lực từ ngày 1/1/2019 được xem là có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế… Tuy nhiên, thực tế triển khai luật còn nhiều lúng túng nhất là việc triển khai lập ...

 • ODA và nút thắt giải ngân

  - 13:00 | 03/07/2019

  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi khẳng định, giải ngân là vấn đề Chính phủ rất quan tâm và Chính phủ đã nhận diện rõ những tồn tại, cản trở trong ...

 • Hóa giải nút thắt về vốn cho các cá nhân tự doanh

  - 11:00 | 21/02/2019

  Rất nhiều bạn trẻ sau khi tích cóp được một số tiền nhất định liền nghĩ ngay đến chuyện tự doanh để kiếm thêm thu nhập. Từ đó, nhu cầu về vốn của những đối tượng này cũng tăng lên vì mong muốn nâng cao ...

 • Những nút thắt của tam nông

  - 13:59 | 19/12/2018

  Sau một thập kỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông), nền nông nghiệp đã tăng cả về quy mô và trình độ sản xuất, nhưng vẫn thiếu bền vững, chưa thoát khỏi sản ...

    Trước         Sau