• Giấy thông hành cho doanh nghiệp xuất khẩu

    - 10:23 | 02/01/2020

    Thời gian qua, thủ tục và thời gian cấp C/O liên tục được rút ngắn, nếu như trước đây DN phải “mòn mỏi” chờ cấp C/O với thời gian là 3 ngày làm việc, nay đã được rút ngắn lại chỉ còn 4-6 giờ làm việc.

    Trước         Sau