• Ngân hàng mở: Xu hướng tất yếu

  - 19:19 | 16/03/2022

  Mô hình ngân hàng mở là xu hướng tất yếu của hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, các NHTM Việt Nam cần chủ động, tích cực trong quá trình chuyển đổi để bảo đảm lợi ...

 • Ngồi nhà giao dịch, nhận “mưa” ưu đãi từ Open Banking

  - 21:09 | 31/05/2021

  Nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sự lây lan của dịch Covid-19 cũng như đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia, Nam ...

 • Open Banking: Ngân hàng bắt tay Fintech đổi mới công nghệ tài chính

  - 08:12 | 06/05/2021

  Hiện đã có rất nhiều nhà băng Việt đang ứng dụng công nghệ Open Banking (ngân hàng mở) trong hoạt động của mình. Theo các chuyên gia, ngân hàng mở không chỉ giúp ngân hàng giải quyết được bài toán đa dạng hóa dịch vụ ...

    Trước         Sau