UBTV Quốc hội họp bất thường về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

UBTV Quốc hội họp bất thường về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chiều nay (29/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức phiên họp bất thường tháng 8/2022 nhằm xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - ...
Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, nghành khẩn trương phân bổ vốn đầu tư công

Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, nghành khẩn trương phân bổ vốn đầu tư công

Bộ Tài chính thông tin, trong số 49 bộ, cơ quan trung ương gửi phương án phân bổ vốn, có 22 bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ hết số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ ...
Thường trực Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn

Thường trực Chính phủ thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung hạn

Sáng 11/3, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào những hạ tầng quan trọng, then chốt, tạo ...
Sẽ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công

Sẽ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định ...
Phân bổ vốn đầu tư trung hạn: Để tránh tình trạng dự án dở dang

Phân bổ vốn đầu tư trung hạn: Để tránh tình trạng dự án dở dang

Một trong những yêu cầu đặt ra trong phân bổ vốn giai đoạn 2016-2020 là cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, bố trí vốn thấp dẫn đến dự án dở dang, không hoàn thành. 
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động