Tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tập trung cao nhất cho phòng, chống dịch, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Đó là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 75/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
    Trước         Sau    
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phiên bản di động