• Quản lý dòng tiền và chờ cơ hội

    - 08:37 | 30/03/2020

    Nhiều chuyên gia cho rằng, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng con người. Nên các doanh nghiệp lúc này cần quản lý tốt dòng tiền để chờ cơ hội và ...

  • Quản lý chặt chẽ dòng tiền chuyển ra nước ngoài

    - 13:37 | 16/05/2016

    Quản lý các dòng tiền đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở Thông tư 36/2013/TT-NHNN có quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 

    Trước         Sau