• Xem xét ứng dụng Big Data trong quản trị dữ liệu

    - 07:51 | 07/01/2020

    Theo khuyến nghị của các chuyên gia, các ngân hàng cần quan tâm đến đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu, dành một khoản đầu tư riêng cho việc nâng cấp hệ thống dữ liệu và tăng cường việc ứng dụng các giải pháp ...

    Trước         Sau