• Quét mã QR nhận tiền quyên góp mua sách cho trẻ em

    - 09:30 | 08/11/2022

    MoMo và Coffeerary đang thực hiện dự án “One Book One Coffee - Đổi sách lấy tách cà phê” vừa bổ sung thêm phương thức tiếp nhận quyên góp mới quét mã QR góp tiền mua 50.000 quyển sách cho trẻ em vào cuối năm ...

    Trước         Sau